77 Điện Biên Phủ - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng

77 Điện Biên Phủ - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng

Thông tin
  • Địa chỉ : 77 Điện Biên Phủ - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng

  • Điện thoại: 0339662288 - 02367307896

  • Bảo hành: 0339662288 - 02367307896

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke