Xe Ga 50cc Halim Chính Hãng | Xe Thế Hệ Mới

Halim

Xe Ga 50cc Halim

28.000.000 VNĐ 16.900.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Bộ đồ sửa chữa xe

  • Tặng áo mưa cao cấp

Xe Ga 50cc Vespa Halim

25.000.000 VNĐ 18.500.000 VNĐ

Quà tặng

  • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  • Tặng móc khóa thời trang

  • Bộ đồ sửa chữa xe

  • Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke