79 Điện Biên Phủ - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng

79 Điện Biên Phủ - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng

Thông tin
  • Địa chỉ : 79 Điện Biên Phủ - Q.Thanh Khê - Đà Nẵng

  • Điện thoại: 0979.66.22.88 - 0339.66.22.88

  • Bảo hành:

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke