79 Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

79 Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Thông tin
  • Địa chỉ : 79 Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

  • Điện thoại: 0979662288

  • Bảo hành: 0979662288

  • Giờ làm việc: 8h00 - 22h00

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke