52 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM

52 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM

Thông tin
  • Địa chỉ : 52 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM

  • Điện thoại: 0979.66.22.88

  • Bảo hành: 0979.66.22.88

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke